CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Chào mừng Quý khách đến với website của Công ty TNHH Maxdent

Quý khách vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Quy định dưới đây. Với việc truy cập và sử dụng website này, Quý khách đã đồng ý với Điều khoản & Quy định này mà không có bất kỳ bảo lưu nào.

Với bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc Quý khách sử dụng website này, Quý khách đều có thể liên lạc với chúng tôi theo thông tin:

CÔNG TY TNHH MAXDENT
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0310731313 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/03/2011
Địa chỉ: 45 Tản Đà, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: 093 401 66 60
Email: cskh@maxdent.vn

1. Quyền sở hữu:
Website này được đầu tư và thuộc sở hữu của Công ty TNHH Maxdent (sau đây được gọi tắt là “Chúng tôi”), bao gồm: Thương hiệu, hình ảnh, nội dung bài viết; không cho phép sử dụng, sao chép hay đại diện website (cho dù là toàn bộ hay chỉ một phần) trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, cho bất kỳ mục đích nào khác.
Việc chỉnh sửa website, nội dung, và sắp xếp thuộc về thẩm quyền của Chúng tôi. Sự chỉnh sửa, thay đổi, phân phối hoặc tái sử dụng những nội dung trong trang này vì bất kì mục đích nào khác được xem như vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của Chúng tôi.

2. Trách nhiệm của người sử dụng:
Khi truy cập vào website này, Quý khách đã đồng ý chấp nhận mọi rủi ro. Chúng tôi và các bên đối tác khác không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp, tình cờ hay gián tiếp; những thất thoát, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý, chi phí tư vấn hoặc các khoản chi tiêu khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do việc truy cập website hoặc khi tải dữ liệu về máy; những tổn hại gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình, hoặc bất kì các lỗi nào khác; đường truyền dẫn của máy tính hoặc nối kết mạng bị chậm…

3. Về nội dung trên website:
Tất cả những thông tin ở đây được cung cấp đến Quý khách một cách trung thực như bản thân sự việc. Các cá nhân và tổ chức không được phép sử dụng nội dung trên website này với mục đích thương mại mà không có sự đồng thuận từ Chúng tôi bằng văn bản. Mặc dù Chúng tôi luôn cố gắng cập nhật thường xuyên các nội dung tại website, nhưng Chúng tôi không bảo đảm rằng các thông tin đó là mới nhất, chính xác hay đầy đủ. Tất cả các nội dung website có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào.

4. Về việc sử dụng thông tin:
Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách trên website này nếu chưa được sự cho phép từ Quý khách. Nếu Quý khách đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, Quý khách sẽ được bảo vệ. Thông tin của Quý khách sẽ được sử dụng với mục đích, liên lạc với Quý khách để thông báo các thông tin cập nhật từ Chúng tôi: như xác nhận đơn hàng, giao hàng, cung cấp thông tin sản phẩm, …
Thông tin cá nhân của Quý khách sẽ không được gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng ngoài trang website: MAXDENT.VN nếu chưa được sự cho phép từ Quý khách, và yêu cầu cung cấp bởi luật pháp. Nếu Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, công ty quảng cáo, các công ty đối tác liên quan, thì Chúng tôi cũng yêu cầu họ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như cách chúng tôi thực hiện.

5. Liên kết với các trang khác:
Mặc dù website này có thể được liên kết với những trang khác, Chúng tôi không trực tiếp hoặc gián tiếp tán thành, tổ chức, tài trợ, đứng sau hoặc sát nhập với những trang đó, trừ phi điều này được nêu ra rõ ràng.
Khi truy cập vào website của Chúng tôi, Quý khách phải hiểu và chấp nhận rằng Chúng tôi không thể kiểm soát tất cả những trang liên kết (nếu có) với trang website của Chúng tôi và cũng không chịu trách nhiệm cho nội dung của những trang liên kết.

6. Đưa thông tin lên trang website:
Quý khách không được đưa lên, hoặc chuyển tải lên website tất cả những hình ảnh, từ ngữ khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, những thông tin không hợp pháp hoặc những thông tin có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý. Chúng tôi và tất cả các bên có liên quan đến việc xây dựng và quản lý website không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với những phát sinh từ nội dung do Quý khách tải lên trang website.

7. Luật áp dụng:
Mọi hoạt động phát sinh từ trang web có thể sẽ được phân tích và đánh giá theo luật pháp Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *