Webinars

[Aesthetics] – Quản lý đa chuyên khoa trong các ca thẩm mỹ

  • Nhận diện và quản lý các ca thẩm mỹ
  • Hiểu rõ ưu và nhược điểm của đặt Implant và phục hình tức thì ở vùng răng trước
  • Xác định các tiêu chí thành công
  • Đánh giá sự thay đổi thẩm mỹ theo thời gian

[Immediates] – Giải pháp thay thế răng cối lớn tức thì – Sự chuyển đổi về quan điểm lâm sàng

  • Triển khai “giải pháp trong ngày” để rút ngắn quá trình điều trị & tăng sự hài lòng của người bệnh.
  • Tạo dạng thoát phục hình tối ưu & loại trừ khoảng hở kẽ răng lớn.
  • Thực hiện các lựa chọn điều trị cho ổ răng hàm lớn vừa nhổ tức thì.