Showing 1–9 of 65 results

Mã sản phẩm: J0129X

Mã sản phẩm: E003XX

Hợp kim titanium mới, là hợp kim đầu tiên trên thế giới thể hiện được cả hai tính chất đối lập: Cứng chắc và Đàn hồi. GUMMETAL tuy dẻo nhưng lại dễ uốn và tạo hình dạng dây. Kiểm soát lực tác dụng với độ đàn hồi cao. Tải lực bằng nhả lực. Độ tương

Mã sản phẩm: E070XX

Mã sản phẩm: A072XX

Mã sản phẩm: A071XX

Mã sản phẩm: i00273

Mã sản phẩm: i00274