Showing all 6 results

Dễ dàng chịu được lực căng từ các thiết bị bên ngoài Thiết kế giải phẫu – hình dạng bên phải và trái chính xác và thoải mái Nhận dạng kích thước và ký hiệu Palmer được đánh dấu vĩnh viễn để chịu được khử trùng nhiệt Kích thước được chia theo tỷ lệ tương

Hình dạng theo giải phẫu răng bên phải và bên trái với rãnh phía ngoài để lưu giữ Nhận dạng kích thước và ký hiệu Palmer được đánh dấu vĩnh viễn, chịu được khử trùng nhiệt Hình dạng giải phẫu – thiết kế phù hợp với độ nghiêng ngoài/trong và thích nghi với hình thái

Mã sản phẩm: A011XX

Mã sản phẩm: A011XX

Mã sản phẩm: A085XX

Mã sản phẩm: A043XX