ACE Surgical Supply Co., Inc (Mỹ)

BS. Edward Carchidi, DDS, khai phá một lĩnh vực mới. Ông là một Bác sĩ có uy tín tại Boston, thành phố nổi tiếng về những cải tiến về y tế. Vào thập kỷ 60, phẫu thuật trong miệng dần dần di chuyển từ bệnh viện về phòng mạch của Nha sĩ, và Bác sĩ phẫu thuật phải học cách để trở thành một nhà quản trị kinh doanh. Ít nhất là cho một việc, họ cần phải tìm cách để tự mua dụng cụ phẫu thuật cho chính mình.

BS. Carchidi có một ý tưởng mà sau đó biến ông thành một nhá sáng chế. Ông nhận ra rằng phần ống mở rộng để gây tê, thiết kế cho O.R. nếu ngắn hơn, thì sẽ tốt hơn khi điều trị bệnh nhân trên ghế nha, và có thể tiết giảm chi phí của tiền thuốc đang bị lãng phí. Do đó, ông thiết kế một cái khuôn mới để đúc ra những cái ống ngắn hơn. Sản phẩm do ông thiết kế ngày nay vẫn được bán như một mặt hàng tiêu chuẩn trong phẫu thuật nha khoa. Ông chia sẻ ý tưởng của mình với những Bác sĩ phẫu thuật khác, và tiếp tục phát triển một Bộ I.V. hoàn chỉnh. Khả năng sáng chế của ông để cho ra đời một chuỗi những sản phẩm có thể thương mại hóa được. Đó là khởi đầu của một công ty mới, mà sau này ông đặt tên là ACE Surgical Supply.

Kể từ 1992, ACE đã mở rộng ra nước ngoài. Bắt đầu từ Châu Âu, công ty lúc đầu hợp tác với ACEuropa. Sau khi mở ra tại Bồ Đào Nha, công ty nhanh chóng phát triển qua Đức, Pháp, UK, Nhật, Hàn Quốc, Mê-xi-cô, Trung Đông và Úc. Hiện tại, dấu chân của ACE có thể tìm thấy ở hầu như khác mọi nơi. Về phân phối, sản xuất và dịch vụ, ACE vẫn đang không ngừng khai phá!

Kể từ 1992, ACE đã mở rộng ra nước ngoài. Bắt đầu từ Châu Âu, công ty lúc đầu hợp tác với ACEuropa. Sau khi mở ra tại Bồ Đào Nha, công ty nhanh chóng phát triển qua Đức, Pháp, UK, Nhật, Hàn Quốc, Mê-xi-cô, Trung Đông và Úc. Hiện tại, dấu chân của ACE có thể tìm thấy ở hầu như khác mọi nơi. Về phân phối, sản xuất và dịch vụ, ACE vẫn đang không ngừng khai phá!