JM Ortho (Nhật Bản)

Phát triển và kinh doanh các thiết bị và link kiện – phục vụ cho điều trị y tế từ khâu, mắc cài đến hệ thống giá khớp, dụng cụ và chương trình hỗ trợ điều trị nhanh chóng và toàn diện. Có hàng ngàn thiết bị xử lý không chỉ các sản phẩm nội địa cao cấp mà còn các sản phẩm nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới.